Buizerd

jaarvogel

1011 waarnemingen, 3451 vogels

 

De Buizerd is het gehele jaar aan te treffen rond de Groote Wielen. Broedvogel, doortrekker en wintergast, de Buizerd is het allemaal. Vaak zittend op palen of hekken, overvliegend, schroevend op trek of zeilend in de broedtijd. De niet al te snelle roofvogel is van alle markten thuis en leeft van kleine zoogdieren, jonge vogels, aas, maar ook amfibieën en regenwormen. Soms worden ze biddend gezien, maar meestal begint de jacht vanaf een uitkijkpunt.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Evenals bij andere roofvogels was ook de stand van de Buizerd gekelderd na het gebruik van het moeilijk afbreekbare bestrijdingsmiddel DDT in de jaren zestig van de vorige eeuw.  Na het verbod in Europa begonnen na de jaren zeventig de populatie zich weer langzaam te herstellen. Dat is goed te zien aan de ontwikkeling van de jaarmaxima van de soort. De toename van de Buizerd heeft zich sindsdien voortgezet als broedvogel en als trekvogel. Vooral in het najaar kunnen regelmatig enkele tientallen Buizerden aanwezig zijn. De grootste aantallen zijn dan meestal te vinden in de Binnemiede en Weeshuispolder, vooral in jaren met veel muizen. Het grootste aantal Buizerden (31) is geteld op zaterdag 17 oktober 2015 tijdens een roofvogeltelling.

Broedvogel

 

Het is niet geheel duidelijk wanneer de Buizerd bij de Groote Wielen is gaan broeden. Rond 1980 was dat nog niet het geval. Het zal in de jaren negentig geweest zijn. Tijdens de volledige inventarisaties van het Groote Wielengebied in 2000, 2005 en 2010 zin steeds twee broedterritoria vastgesteld. Broedplaatsen zijn onder meer de beide eendenkooien en enkele andere bosschages met hoge bomen. Er wordt regelmatig gebroed in voormalige kraaiennesten. 

 

2000 2005 2010
2 2 2

Broedterritoria in 2010

foto Lubbert Boersma