Brilduiker

doortrekker en wintergast

78 waarnemingen, 135 vogels

 

Brilduikers worden niet zo vaak gezien. Meestal gaat het maar om één of twee vogels. De Brilduikers verblijven meestal zwemmend of duikend op de wat grotere open wateren in het Groote Wielengebied. De vogels duiken naar allerhande waterdiertjes waaronder zoetwatermosselen.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het Groote Wielengebied vaker door Brilduikers bezocht dan tegenwoordig het geval is. Met een enkele uitzondering – op 20 januari 1974 werden tijdens een NJN-excursie 10 vogels gezien – werden ook toen steeds minder dan vijf vogels geteld. De vogels zijn waargenomen in de periode november tot april. Eenmaal is een Brilduiker in augustus gezien (2 augustus 1993). De vogels verblijven meestal op het open water van de Wielen, maar vooral in het voorjaar  worden ze ook wel aangetroffen op de ondergelopen zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder. 

foto Jappie Seinstra