Bosruiter

doortrekker

67 waarnemingen, 290 vogels

 

De Bosruiter bezoekt het Groote Wielengebied tijdens de voor- en najaarstrek. De vogels worden  vooral aangetroffen in het late voorjaar rond de resterende plas-drasse plekken en poeltjes in de Ryptsjerksterpolder. De zomerpolders zijn dan al drooggevallen.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het voorkomen van Bosruiters in het Groote Wielengebied is nogal schommelend. Een paar jaar zie je weinig vogels en dan weer één of twee jaar met grotere aantallen. Toch lijkt er sprake van een positieve trend. Met name na de herinrichting van de Ryptsjerksterpolder in de jaren negentig, waarbij vele poeltjes zijn ontstaan waar grond gebruikt is om sloten te dempen, zijn meer Bosruiters gezien. De vogels zoeken er voedsel, allerhande waterdiertjes. Zowel tijdens de voorjaarstrek als de najaarstrek wordt het Wielengebied bezocht. De grootste aantallen zijn waargenomen in de Ryptsjerksterpolder in mei. Zo werden op 6 mei 2010 42 Bosruiters ’s avonds aangetroffen tijdens een steltloper-slaapplaatstelling. Maar ook in de Binnemiede worden de vogels gezien. Opvallend is het korte tijdsbestek van twee maanden tussen de voor- en najaarstrek. Alleen in juni worden nauwelijks Bosruiters gezien. Dat betekent dat Bosruiters de noordelijke broedgebieden snel na het broeden alweer verlaten.

foto Ruurd-Jelle van der Leij