Bosrietzanger

zomervogel

88 waarnemingen, 205 vogels

 

Bosrietzangers arriveren vaak pas in mei in het Groote Wielengebied, waarna de broedterritoria in de rietlanden snel bezet worden. Hun uiterlijk is vrijwel gelijk aan de veel algemenere Kleine karekiet, maar de zang is geheel anders en behoort tot de mooiste en meest gevarieerde van de in het Wielengebied broedende vogels. De zangpost bevindt zich in of bij een boompje met vrij dicht bladerdek. Het voorkomen lijkt vrij onregelmatig. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

De Bosrietzanger is een typische zomervogel. De vogels is een schaarse inwoner van de rietlanden. Je moet een beetje geluk hebben om hem te horen zingen, maar dan heb je ook wat. Bosrietzangers komen in de regel pas in de loop van mei in het Groote Wielengebied. Maar er zijn enkele vroege waarnemingen van eind april tijdens broedvogelinventarisaties. De laatste vogels worden in juli gehoord, soms midden in de nacht. Het voorkomen van Bosrietzangers in het gebied is door de jaren heen tamelijk stabiel. De pieken in 1980, 2000, 2005 en 2010 zijn afkomstig van waarnemingen tijdens gerichte broedvogelinventarisaties in de vroege ochtend, waarbij de kans veel groter is om de vogels aan te treffen.  

Broedvogel

 

De Bosrietzanger broedt in rietlanden en oeverzones met brede rietkragen, vaak met enkele boompjes in de nabijheid. De mannetjes zingen regelmatig vanuit Grauwe wilgen.  Vier keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Het aantal broedparen kan van jaar op jaar erg schommelen.

 

2000 2005 2010 2017
17 15   23 5

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij