Boomvalk
zomervogel 

74 waarnemingen  95 vogels

 


De laatste tien jaar worden nog maar zelden Boomvalken gezien in het Groote Wielengebied. Deze sierlijke, verschalker van grote libellen en zangvogeltjes is een zomervogel. De vogels overwinteren in Afrika broeden in grote delen van Europa in halfopen landschappen.  

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De Boomvalk heeft veel minder dan andere roofvogels geleden onder de giftige omkruid- en insectenverdelgingsmiddelen die in de jaren zestig van de vorige eeuw in de landbouw werden gebruikt.  De vogels verbleven een groot deel van het jaar buiten Europa. In de vorige eeuw was de Boomvalk broedvogel in het Groote Wielengebied met één of twee paar. De piek in het aantal waarnemingen rond 1980 wordt veroorzaakt door de broedvogelinventarisaties die toen plaatsvonden. Mogelijk is het broeden van Boomvalken in het Groote Wielengebied verleden tijd. Naar verluid zou er in een boomwal vlak buiten het gebied rond 2017 een Boomvalk hebben gebroed. De meeste waarnemingen zijn gedaan in de maanden mei-september. 

foto Jappie Seinstra