Boomkruiper

jaarvogel

94 waarnemingen, 141 vogels

 

De Boomkruiper is een schaarse broedvogel in beide eendenkooien en in bosjes langs de randen van het Groote Wielengebied. De vogels kunnen het gehele jaar gezien worden in zeer kleine aantallen.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Boomkruipers zijn vaste bewoners van het Groote Wielengebied op de plekken waar stevige bomen staan, waarop ze voedsel zoeken. De vogels worden vaak over het hoofd gezien. Hun zang en roep is zacht. Wanneer ze van de ene boom naar de andere overvliegen trekken ze nog de meeste aandacht. Door de jaren heen is er niet veel verschil in het aantal waarnemingen. Meestal gaat het om één of twee vogels per telling. In sommige jaren wordt de vogel niet opgemerkt. Uitzondering is 1980 toen er maar liefst 14 waarnemingen werden gedaan. In de maanden mei, juni en juli wordt de soort het minst waargenomen.

Broedvogel

 

De Boomkruiper broedt sinds jaar en dag in de eendenkooien en overige schaarse stukjes bos, mits er bomen staan van voldoende formaat.

Drie keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Steeds werden 2 broedparen vastgesteld. Dit lijkt wat aan de zuinige kant. De broedparen bevonden zich in de Buisman-eendenkooi, een bosje langs de Westerdijk en een erfbeplanting langs de E-10.

 

2000 2005 2010
2 2 2

Broedterritoria in 2010

foto Lubbert Boersma