Bonte kraai

voormalige wintergast

66 waarnemingen, 169 vogels

 

 

Tegenwoordig worden Bonte kraaien (vrijwel) niet meer in het Groote Wielengebied waargenomen. Ook elders in Nederland is dat het geval. De vogels uit Scandinavië blijven steeds noordelijker overwinteren. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima) 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw konden Bonte kraaien in en rond de winter in het Groote Wielengebied worden aangetroffen. Het voorkomen was vrij onregelmatig. De eerste vogels arriveerden in oktober. De laatste werden gezien in april. Meestal ging het om enkele vogels. De drie grootste waargenomen aantallen stammen uit de jaren zeventig (oktober 1975 11 ex., februari 1976 10 ex., januari 1977 10 ex.). De vogels bleven vaak ook aanwezig bij aanhoudende vorst, aangetrokken door vorstslachtoffers. De laatste bonte kraai werd gezien op 15 december 1986. Wel is vlak buiten het Groote Wielengebied in de Bullepolder in maart 2015 één Bonte kraai gezien.

foto Rein Hofman