Blauwe kiekendief

doortrekker en wintergast

269 waarnemingen, 363 vogels

 

De Blauwe kiekendief is van oudsher een trekvogel en wintergast bij de Groote Wielen. Als regel is de soort met uitzondering van de zomermaanden aan te treffen. De vogels jagen op kleine zoogdieren en vogels. Meestal worden vrouwtjes of jonge, nog niet uitgekleurde vogels gezien; mannetjes maar vrij zelden.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (jaarmaxima)

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Door de jaren heen zijn de aantallen Blauwe kiekendieven die het Wielengebied bezoeken vrij constant. Waarnemingen betreffen overdag meestal maar één of twee vogels. In de Ryptsjerksterpolder zijn in ruigtes plekken aanwezig, waar de kiekendieven gemeenschappelijk slapen. Deze kunnen al naar gelang de toestand van plaats wisselen. De vogels komen in de avondschemering aanvliegen. Op de slaapplaatsen zijn door de jaren heen tot maximaal 7 vogels geteld. Deze incidentele tellingen van 1989/1990, 2004 en 2011 leveren pieken in de jaarmaxima. In het najaar van 2019 heerste er een ‘muizenplaag’ in delen van Fryslân en ook in het Groote Wielengebied. Op 14 november werden er 16 Blauwe kiekendieven op de slaapplaats geteld. 

foto Ruurd Jelle van der Leij