Blauwborst

zomervogel

120 waarnemingen, 279 vogels

 

Veel jongere vogelaars kunnen zich haast niet voorstellen dat het waarnemen van een Blauwborst ooit een grote zeldzaamheid is geweest. In de Biesbosch, ja dat was bekend, maar in Fryslân zag je ze niet. Tegenwoordig is de Blauwborst een vertrouwde verschijning rond de Groote Wielen. De vogel is alleen te zien in en rond de broedtijd veelal in overjarig riet, vaak met hier en daar wat verspreide boompjes, zoals Grauwe wilg, waarin ze hun zang laten horen.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Pas begin jaren negentig van de vorige eeuw werden de eerste Blauwborsten gezien bij de Groote Wielen. Daarna nam het aantal waarnemingen verder toe. De pieken in 2000, 2005 en 2010 worden veroorzaakt door broedvogelinventarisaties, waarbij de vogels vaker werden waargenomen dan in een jaar waarin de soort niet is geïnventariseerd. De Blauwborsten verschijnen in maart en beginnen dan al snel met hun opvallende zangactiviteiten. In juni worden de laatste vogels gezien.

Broedvogel

 

Vanaf de jaren negentig broedt de Blauwborst bij de Groote Wielen. De soort broedt in rietlanden. De nestjes worden op de grond gemaakt tussen het riet. De mannetjes gebruiken boompjes als zangpost. De belangrijkste broedgebieden liggen in de rietlanden van de Kondyken, Gelte Herne en Koekoekspetten, maar ook wel elders in over met brede rietkragen.

Vier keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Het aantal broedparen kan van jaar op jaar nogal verschillen.

 

2000 2005 2010 2017
14 34 24 13

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der leij