AalscholverAalscholver

 

jaargast

 

858 waarnemingen, 8580 vogels


Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is de Aalscholver een bekende verschijning geworden bij de Groote Wielen. De vogels broeden er niet, maar zijn wel het gehele jaar aan te treffen zolang er open water is en de vogels kunnen vissen. Ze vissen individueel maar ook wel gezamenlijk in kleine groepjes. De Aalscholvers rusten veelal op op palen, hekken en in bomen, zowel op het land als boven het water. Tot 2016 was er ’s winters overdag een bekende rustplaats op hekken en dijkjes in de onder water staande Ryptsjerksterpolder. De laatste jaren zijn de vogels veelal te vinden op de steenstort van het baggerdepot in het Sierdswiel.   Elke ochtend vliegen de vogels het Groote Wielengebied in; de meesten komen uit een nabijgelegen slaapplaats in het Ottema-Wiersma reservaat. ’s Avonds gaan ze weer terug naar de slaapplaats.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het spotten van een Aalscholver bij de Groote Wielen een zeldzame aangelegenheid. Vooral vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de aantallen sterk toegenomen. Dat had te maken met de stop gezette jacht en de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland. De laatste tien jaar lijkt aan de opmars een einde gekomen en zijn de aantallen weer wat gedaald. Rond de broedtijd in het late voorjaar en zomer worden vaak minder dan tien vogels geteld. In het najaar tot in het vroege voorjaar kunnen er meerdere tientallen Aalscholvers aanwezig zijn.

foto Jappie Seinstra